Det opprinnelige Grytten Herred.
Index | Grytten Formannskap 1838 | Grytten Formannskap 1839.

Utstrekningen til Grytten Herred (i den hvite delen ) slik det var de to første årene før Eid og Voll, fra 1. jan 1840, ble fradelt og dannet egne herreder. Senere ble Hen fradelt og dannet eget herred,

I 1964 ble disse slått sammen igjen og sammen med den sydlige halvdel av Veøy ( i den grå delen) ble det til storkommunen Rauma.

Det er underlig at navnet ble Rauma i stedet for Grytten som ville være det mest logiske.


Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97