Folketellingen på Veblungsnes i 1900. (fra en håndskrevet liste )

Avskrift av folketellingsliste for 1900.

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97