Bilder 01, Weblung Internet.

101. [stoff]

102. Fra det tidligere havneområdet i Veblungsnes. Dette omådet ble regulert til industriområde og delvis oppfyllt. Senere ble en liten del av dette omregulert til boligområ:de. Resten av det regulerte industriområdet er fortsatt ikke utfyllt 50 å senere.

103. [stoff]

104. [stoff]

105. [stoff]

106. [stoff]

107. [stoff]

108. [stoff]

109. Elever fra Veblungsnes skole og laerer Haugsver på skitur frempå Hanekamhaug.

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97