Lokalhistorie for Veblungsnes fra 1533, 1600 og utover.
Index ( 1600 / 1610 / 1620 / 1630 / 1680 / 1650 / 1660 / 1670 / 1680 / 1690 ) ( 1700 ) ( 1800 ) ( 1900 )

1533
Veblungsnes var i eldre tider et viktig trafikk-knutepunkt for reisende mellom innlandet og kysten, og det var dette som førte til at stedet blomstret opp. Hva navnet Veblung kommer av er det gjennom tidene spekulert mye omkring, men det kan muligens ha sin oprinnelse fra vikingtiden, da det sansynligvis har vært et høvdingsete her med tilhørende bolong eller budlung. Antagelig hadde Høkon Herdebrei sitt sete her. Det er også hevdet at navnet Veblungsnes er sammensatt av gårdsnavnene Veblung og Næs. Det går en gammel veg fra Næset oppover Tuen, over Reitan, videre over Setnesryggen, framover mot Haubølan og derifra over Istra elv, opp gjennom Svartdalen, forbi Grytten gamle prestegård og videre forbi Soggeberget mot Øvernora der den krysser Rauma elv for så å fotsette oppover Romsdalen. Denne veien kalles Den gamle kongeveg. Framme i Haubølan deler veien seg og fortsetter fram mot Trollstigen der den går i sik-sak oppover fjellsiden for så å fortsette ned mot Valldalen.

Til riksm&øtet i Bud hadde Hamarbispen først meldt avbud men da han allikevel bestemte seg for å dra, sendte han over land ned Romsdalen mjøl, malthumle og "anden fødevare". Fra Veblungsnes ble provianten sendt med ei førsleskute (?) med melding om at Hamarbispen kom etter. Historien forteller at det ombord var en flokk levende sauer som skulle slaktes i Bud. Disse var mindre og magrere enn utgangs-sauene på Stemmet. Sultne som de var, brøt de seg ut av innhegningen, og blandet seg med utganssauene (o.s.v.).

Skrivemåten på navnet på garden som ha gitt stedet navn, har variert gjennom tidene.

1610
Navnet skrives Welluinge.

1612
Skottetoget. [img]
Skotske leiesoldatar går i land på Langfallodden i Veblungsnes.

1632
Navnet skrives Webling.

1633
Navnet skrives Weffling.

1657
Niels Weffling eier garden Veblung.

1660
Lesja Jernverk skiper ut jernprodukter over Veblungsnes.

1664
Det er funnet et navn; Iohannes Vellung.

Folketelling på Veblungsnes i 1664.
Denne listen ser ut til å være litt mangelfull da det stort sett er registrert bare mannfolk.
1 Niels Knudsen bonde
2 Elling Nielsen 2 år
3 Lasse Laseren 4 år, stesønn
4 Gjermund Lauritsen husmann
5 Laurits Gjermundsen 2 år
6 Hans Lauritsen 6 år, stesønn
7 Birgitte Dybdalen
8 Olle (Jonsen) 10 år
9 Johannes (Jotnen) 5 år
10 Knud Thomaassen husmann (Innholmen)
11 Knud

1665
Det er ca. 600 innbyggere i Molde.

1694
Lesja jernverk starter opp igjen sin virksomhet. Jernproduktene som blir produsert i Lesja jernverk føres ned Romsdalen til Veblungsnes der de blir lagret for utskiping med båt.

1696
Navnet skrives Wefflingen.

Lesja jernverk bygger provianthus på Veblungsnes.

Oppdatert den 05. jul 2013 Magne Heen -- mailto:Magne Heen 11/01-97